Dědické právo

Spolehlivě vás zastoupíme v celém procesu pozůstalostního řízení.

Máme dlouholeté zkušenosti s úspěšným zastupováním našich klientů v řízeních o pozůstalosti. Sepíšeme pro Vás závěť, přijmeme nebo odmítneme Vaším jménem dědictví, uzavřeme dědickou dohodu, zajistíme správu pozůstalosti stejně jako limitaci závazků platit dluhy zůstavitele. Také zajistíme vydání a prosazení evropského dědického osvědčení v členských státech EU. Také Vám pomůžeme s případným prodejem zděděného nemovitého majetku.

Experti na Dědické právo

advokát
advokátka

Další specializace

Spory

Pomůžeme vám s vedením soudních sporů ve všech stupních soudního řízení.

Korporace

Poskytneme poradenství firmám i podnikatelům ve všech oblastech jejich činnosti.

Trestní právo a přestupky

Zastoupíme vás v trestním či přestupkovém řízení nebo vymáhání náhrady škody.

Logistika

Poradíme vám s přepravním právem i s právní problematikou logistiky.

Nemovitosti, stavebnictví

Poskytneme vám právní servis při darování, koupi i prodeji nemovitosti.

Pracovní právo, GDPR

Zajistíme vám pracovněprávní agendu včetně evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz